Lida’ nın Faydalı Olabilmesi için Lif Tüketin

İzleme çalışmaları, ikinci en iyi yöntem epidemiyoloji uzmanlarının “özgür yaşayan insanlar” olarak adlandırdığı çok sayıda insandan sizin gibi normal insanlardan oluşan grupların uzun bir süre boyunca lida kullanımı ile beraber izlenmesini içerir. Bu izleme çalışmaları genellikle meslek ya da oturulan mahal gibi ortak bir noktası olan bir grup insanla başlar. Onlara beslenme tarzları, sigara ve içki alışkanlıkları, eğitimleri, işleri, tıbbi durumları ve diğer lida ile ilgili muhtemel ilgili konulara ilişkin sorular sorulur. Grup daha sonra belirli bir süre, ideal olarak on yıl ya da daha fazla izlenir. Bu izleme doğrudan olabilir ya da ara ara yapılan kontroller ve postalanan soru formları kanalıyla veya ölüm kayıtları takip edilerek yapılır.

Araştırma yeterince uzun devam ettirildiğinde araştırmacılar muhtelif hipotezleri test etmek için biriken bilgileri lida’ nın faydalı olabilmesi için kullanabilir. Örneğin, izleme grubunda en çok lif tüketenlerin en az lif tüketenlere göre kolon kanserine yakalanma oranlarının farklı olup olmadığını ya da önemli bir B vitamini olan folatı en fazla tüketenlerde en az tüketenlere göre kalp hastalıklarının daha az görülüp görülmediğini tespit edebilirler.

Bu gibi uzun vadeli araştırmalar  şu ana kadar beslenme, lida diyet hapı ve sağlık arasındaki bağlantıyı kavramamızda en iyi sonucu vermiştir. Bu araştırmalar, baştan belirli hastalıklar ortaya çıkmadan bilgi toplavarak bu hastalıklara yakalanan ve buna bir açıklama bulmak isteyen kişilerde kimi zaman görülen çarpık anımsamaları bertaraf etmiş olurlar.

Hemşire Sağlığı Araştırması ve Sağlık Profesyonelleri Takip Araştırması gibi takip araştırmaları ve benzerleri katılanların neler yediğini belirlemek için dikkatlice test edilen soru formları kullanmakta ye katılanlardan ve lida kullanıcılarından araştırma süresi boyuca çeşitli defalar bu soru formlarını doldurmalarını istemektedir. Bu uygulama, hataları azaltır ve aynı zamanda araştırmacıların zaman içinde beslenmede yapılan değişiklikleri lida yardımı ile tetkik etmelerine olanak verir.