Organik Nedene Dayanan Beslenme

Beslenme bozuklukları genelede metabolizma hızı ile alakalıdır. Fazla yemek yemek yada az yemek yemek sakıncalı bir durumdur. Yani yapmanız gereken metabolizmanızı hızlandıracak yöntemlere başvurmaktır. Mesela lida hapları kullanabilirsiniz. Lida zayıflama kapsülleri ile sağlıklı kilo verebilirsiniz. Lida hapları ile şişmanlıktan kurtulabilirsiniz. Ayrıca lida kapsüllerini kullanırken diyet yapmanıza gerek duyulmuyor yani aç kalmayacaksınız. İstediğinizden yiyerek kilo verecekisniz. Lida hapı metabolizmayı hızlandırdığı için bu sorun olamyacaktır.

Doymuş ve trans yağ oranı düşük ve alfa linolenik asit ola rak bilinen esansiyel omega 3 çoklu doymamış yağ başta olmak üzere doymamış yağ oranı yüksekti. Denemenin sadece ild buçuk yılı dolduğunda araştırmanın etik ve güvenlik komitesi, deneme nin daha önce durdurulmasına karar verdi, çünkü akdeniz diyeti nin faydalan çok açıktı tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 70 azalmaktadır.

Araştırmacılar araştırmaya katılanları birkaç yıl sonra kontrol ettiğinde iki buçuk yılın ardından görülen faydalar obezite riskinin azalması dahil hâlâ barizdi. İlginç bir şekilde deneme grubunda yer alanlar deneme çok zaman önce tamamlanmış ol masına rağmen hâlâ aynı akdeniz diyetini sürdürüyor.

Doymamış yağların faydalarına ilişkin pek çok kanıt bilime ilişkin popüler görüş, eğer verileri bir araya toplarsanız bunların size net, kesin cevaplar verecekleri yönündedir. Bilime ilişkin gerçek hiç de böyle değildir, özellikle de konu insan bes lenmesi ve beslenmenin sağlık üzerinde etkileri olunca. Mevcut veri okyanusunun ve sürekli bir yeni veri tufanının ortasındayız, ancak çok az sağlam cevap var elimizde. Bunun nedeni araştırma ların her zaman eleştirilere ve sonuçlarının da yorumlara açık ol masıdır. Daha fazla araştırma gereklidir” ibaresiyle araştırmayı tamamlamak standart bir işleyiş prosedürüdür. Bir araştırmanın sonuçlarını rapor ederken ya da bir beslenme ve hastalıkların be lirli yönleri üzerine bir makale ya da görüş yazarken sıklıkla kul landığını bir ibaredir bu insanların beslenmelerindeki yağa ilişkin ne yapmaları gerekti ği konusunda ise hiç de bu şekilde düşünmüyorum.